Trường Mầm non Tây Ninh rộn ràng tổ chức các hoạt động cho trẻ "Vui tết thiếu nhi 1/6"