Thống kê
Hôm nay : 7
Tháng 01 : 114
Năm 2021 : 114
 • Lê Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Giáo dục học
  • Điện thoại:
   0916 601111
  • Email:
   leminh.sgddt@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Thị Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0965853158
  • Email:
   nguyenhoai3158@gmail,com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý trường học